Ментално здраве и емоционална интелигентност в екипа

Нашата мисия е да подпомогнем подобряването на продуктивността и ефективността на компанията Ви, предоставяйки правилните инструменти.

Поискайте персонализирана оферта

Защо e важно

€240 МЛРД

На година - губи бизнеса заради стрес и тревожност на служителите €41м в България

57%

От загубите са свързани с временна неработоспособност и намалена продуктивност

30%

От текучеството на служители в България е причинено от бърнаут

Поискайте персонализирана оферта

Personalised Organisation's WB Tool Kit

Глобализирания и динамичен свят, в който живеем, в съчетание с пандемията, индуцира множество предизвикателства и неочаквани промени в цялостния живот на хората, отбелязвайки фундаментални промени в бизнес моделите и организацията на работата. В компаниите се катализираха множество процеси, появиха се нови проблеми, налагащи и необходимостта от нови решения и оптимална адаптация към динамичните условия на средата.

Компанията се превърна в своеобразна арена на нови заплахи, конфликти и притеснения, но същевременно и в покровител на своите служители чрез своята заинтересованост и грижа към широкия спектър от заплахи, свързани с негативните последствия от пандемията.

ашата възможност да увеличите шансовете за просперитет на компанията. Разбирайки нуждите на организацията заедно ще разработим най-добрия подход за изграждане на устойчива и максимално продуктивна работна среда. Устремени към осигуряване на по-голяма конкурентоспособност ние адаптираме програмата, за да отговори на специфичните нужди и характеристики на компанията.

Нашите пакети за благополучие се характеризират с холистичен и научно-базиран подход, разнообразна структура и съдържание, което персонализираме спрямо Вашата компания, за да създадем заедно всичко, от което се нуждаете като информация, препоръки, инструменти, услуги и проследяване в един „Company’s Well-being Toolkit”.

Как работи

Ползите за бизнеса

Инвестицията на компанията направена по линия на програмата е с възвръщаемост от 3 до 5 пъти, чрез намалено отсъствие от работа и увеличена производителност на служителя. В допълнение пряк резултат от програмата е повишаване на индентифицирането с организацията и посветеността в работния процес от страна на служителите

  • Подобрение на ефективността и фокуса на екипа
  • Повишаване на доверието в работодателя
  • Намаляване на текучеството на служители
  • Минимизиране на риска от бърнаут
  • Повишаване на качеството
  • Намаляване на риска от заболявания причинени от стрес
  • Подобряване на имиджа на компанията, превръщайки я в отговорна компания, отдадена на своите служители

LEAD WELL, BE WELL ..

Поискайте персонализирана оферта